Хэвлэх DOC Татаж авах
Таримал ургамал, модыг мал, тэжээвэр амьтдаас хамгаалах тухай журам батлах тухай

ДУНДГОВЬ АЙМАГ

 САЙХАН-ОВОО СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

 

 

 

Таримал ургамал, модыг мал, тэжээвэр амьтдаас

хамгаалах тухай журам батлах тухай

 

 

2014 оны 11 дүгээр  сарын 14-ний өдөр                                                                               Дугаар 26                                                                                                          Онги

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.”3”, 18.1.2 “л” дэх заалтуудыг үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцээд ТОГТООХ нь:

1.Нутаг дэвсгэрийнхээ газрыг зүй зохистой ашиглах, үржил шимийг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад гарч буй сөрөг нөлөөг арилгах зорилгоор “Таримал ургамал, модыг мал, тэжээвэр амьтдаас хамгаалах тухай журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Уг журмыг иргэд, байгууллагуудад сурталчлахыг  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид, сум, багийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан 2014 оны 7-р сарын 23-ны өдрийн 18 тоот тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

 

 

  

                                                                                                                        ДАРГА                                                          Б.ӨЛЗИЙТ