Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цагдаагийн тангараг өргөх/ /Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 129-р зарлигаар хүчингүй болгосон/

/Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 129-р зарлигаар хүчингүй  болгосон/                                                     

     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

 

  ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

2008 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                                  Дугаар 103                                                                          Улаанбаатар хот

 

                                      

 

          “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1, “Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллагын тухай” хуулийн 30 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг тус тус баримтлан  ЗАРЛИГ БОЛГОХ НЬ:

 

          “Цагдаагийн тангараг өргөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

                                                     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                           Н.ЭНХБАЯР