Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ЗАРЛИГ, ЗАХИРАМЖИЙГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

ЗАРИМ ЗАРЛИГ, ЗАХИРАМЖИЙГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХ ТУХАЙ

 

 

2009 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр                                                       Дугаар 38                                                                                    Улаанбаатар хот

 

 

 “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг баримтлан ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн зөвлөл байгуулах тухай” 2006 оны 07 дугаар зарлиг, “Эрдэмтэн мэргэжилтнүүдийн зөвлөлд өөрчлөлт оруулах тухай” 2006 оны 194, 2008 оны 68 дугаар зарлиг, “Зөвлөхөөр томилох тухай” 2005 оны 16 дугаар захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

                                                                  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                   Ц.ЭЛБЭГДОРЖ