Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн/

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                             Дугаар А/181, А/218                                  Улаанбаатар хот   

          Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

         1. "Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

       2. Энэхүү журам батлагдсантай холбогдуулан Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/158 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                          ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД                                              Г.БАЯРСАЙХАН                                     ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                                 Д.ДОРЛИГЖАВ
/ХНХС, ХЗДХС-ын 2017-А/142, А-222 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон/