Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД МӨРДӨХ ШИНЭЧИЛСЭН ТАРИФЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

 

2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр                                                                                                                                                              Дугаар 28                                                                                                                                                                                                               Чойр хот

 

 

 

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД МӨРДӨХ ШИНЭЧИЛСЭН ТАРИФЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 25 дугаар зүйлийн 25.1, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4.1 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

 

1.Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээнд мөрдөх шинэчилсэн тарифыг хавсралтаар баталсугай.

 

2.Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажил, үйлчилгээний зардлыг жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг аймгийн Засаг дарга Л.Одсэрд даалгасугай.

 

3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлын 2011 оны 96 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосугай.

 

 

 

 

 

ДАРГА                                                                                                                                Д.БАЯНЖАРГАЛ

 

 

 

 

 

Улсын нэгдсэн санд 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр хүлээн авав. №20