Хэвлэх DOC Татаж авах
Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2018 оны 02 сарын 02 өдөр
Төрийн ордон,Улаанбаатар хот

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ХӨТӨЛБӨР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.  


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             М.ЭНХБОЛД