Хэвлэх DOC Татаж авах
ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ (ОХУ)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2018 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 203

ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 17.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Улаанбаатар хотод 2018 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр гарын үсэг зурсан “Төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийг баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               У.ХҮРЭЛСҮХ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд                                             Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ