Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2009 оны 7 дугаар

сарын 1-ний өдрийн 3048 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

2002 оны 1 дүгээр                                                                                                                                                                                                                                               Улаанбаатар

сарын 1-ний өдөр                                                                                                             Дугаар 251                                                                                                                        хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 42.2- заасныг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Өртэй этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газар /хурандаа Ж.Чойжанцан/-д даалгасугай.

 

 

 

                                                                                               САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ