Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Цэргийн зориулалт бүхий тэсрэх, дэлбэрэх зүйл, хордуулах бодисын хайгуул хийх, аюулгүй болгох, устгах ажиллагааны үед мөрдөх журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 1993 оны 6 дугаар

сарын 23-ны өдрийн 540 дүгээрт бүртгэв

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД, ХУУЛЬ

ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

 

 

1993 оны 6 дугаар                                                                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар

сарын 25-ны өдөр                                                                                                       Дугаар 338/131                                                                                                                   хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол улсын Засгийн газрын 1993 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 99 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэхийн тулд ТУШААХ нь:

1.“Цэргийн зориулалт бүхий тэсрэх, дэлбэрэх зүйл, хордуулах бодисын хайгуул хийх, аюулгүй болгох, устгах ажиллагааны үед мөрдөх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

 

                                                                  БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД

                                                                  ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ                                             Ш.ЖАДАМБАА

 

                                                                  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                                               Н.ЛУВСАНЖАВ