Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам/

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам/


2007 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр  


Улаанбаатар хот


Дугаар 211Шинжлэх ухаан, технологийн тухай Монгол Улсын хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Энэ журмыг үндэслэн эрдэм шинжилгээний ажилтны аттестатчиллыг 2008 оноос эхлэн хуульд заасан хугацаанд тогтмол явуулж байх арга хэмжээ авч ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологийн газар (Б.Энхтүвшин)-т үүрэг болгосугай. 


                                                          САЙД Ө.ЭНХТҮВШИН 


                                           Улсын бүртгэлийн 2007 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2723 дугаарт бүртгэгдсэн