Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам/

БОЛОВСРОЛ,СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам/


2007оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 365Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8.1.11 заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлүүдийг 2008 оны 1 дүгээр улиралд багтаан байгуулах ажлыг зохион байгуулж, энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологийн газрын дарга Б.Энхтүвшинд үүрэг болгосугай.


/Улсын бЮртгэлийн


                                                                                  САЙД                           Ө.ЭНХТҮВШИН                                                                  /Улсын бүртгэлийн 2007 оны 10 сарын 23-ны өдрийн 2773-рт бүртгэсэн/


 

/БСШУС-ын 2015-11-27-ны өдрийн А/475 тушаалаар өөрчлөлт орсон/