Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам/

МОНГОЛ УЛСЫН

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

 

2007 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр                                       Дугаар 365                           Улаанбаатар хот                                                                                                

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8.1.11 заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах, олгох журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлүүдийг 2008 оны 1 дүгээр улиралд багтаан байгуулах ажлыг зохион байгуулж, энэхүү журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Шинжлэх ухаан, технологийн газрын дарга Б.Энхтүвшинд үүрэг болгосугай.

 

 

САЙД                                Ө.ЭНХТҮВШИН

 

 

/Улсын бүртгэлийн 2007 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 2773 дугаарт бүртгэсэн/

 

/БСШУС-ын 2015-11-27-ны өдрийн А/475, 2017 оны А/222 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон/