Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам/

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2011 оны 11 дүгээр

сарын 16-ны өдрийн 3286 дугаарт бүртгэв.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

 

 

2011 оны 6 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 29-ний өдөр                                                                                                      Дугаар 122                                                                                                                            хот

 

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 36 дүгээр зүйлийн 36.7 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.“Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын дарга Д.Мөрөнд даалгасугай.

 

 

 

                                                                                                             САЙД                                     Ц.НЯМДОРЖ