Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Oй, хээрийн түймрийн хохирлын акт/ /БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Oй, хээрийн түймрийн хохирлын акт/


1997 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 14Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 2 дугаар тогтоолоор батлагдсан Ой, хээрийн түймрийн хохирлыг тооцох журам"-ын 6 дугаар зүйлийн 29 дүгээр заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


1.Oй, хээрийн түймрийн хохирлын актыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.0й, хээрийн түймрийн хохирлыг уг актын дагуу тооцож байхыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт даалracyraй.


                                                                      САЙД                                               Ц.АДЪЯАСҮРЭН


                                               2003 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2303 дугаарт бүртгэсэн.