Хэвлэх DOC Татаж авах
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

 

                        2013 оны 08 дугаар
                        сарын 29-ний өдөр                                                               Дугаар 142                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

 

БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


 

          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

         

          Нэг. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 онд хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

          Хоёр. Энэхүү бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг жил бүрийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар /П.Цагаан/-т даалгасугай.

 


 

 

 

                                          МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                 ЦАХИАГИЙН ЭЛБЭГДОРЖ