Монгол Улсын Үндсэн Хууль

1924 он
Хэзээ

Монгол Улсын анхдугаар Үндсэн хуулийг 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр Улсын анхдугаар Их хурлаар баталжээ

Хэмжээ

6 бүлэг, 50 зүйл.

Засаглалын хэлбэр

Хэмжээт эрхт хаант засаглал

1940 он
Хэзээ

Монгол Улсын хоёрдугаар Үндсэн хуулийг 1940 оны 6 сарын 30-ны өдөр Улсын VIII Их Хурлаар баталсан байна.

Хэмжээ

12 бүлэг, 95 зүйл.

Засаглалын хэлбэр

Авторитари

1960 он
Хэзээ

Монгол Улсын гуравдугаар Үндсэн хуулийг 1960 оны 7-р сарын 6-ны өдөр баталсан.

Хэмжээ

10 бүлэг, 94 зүйл.

Засаглалын хэлбэр

Авторитари

1992 он
Хэзээ

Монгол Улсын дөрөв дэх буюу шинэ Үндсэн хуулийг 1992 оны 1-р сарын 13-нд БНМАУ-ын Ардын Их хурлаар баталсан.

Хэмжээ

6 бүлэг, 70 зүйл.

Засаглалын хэлбэр

Парламентийн засаглалтай Бүгд найрамдах улс