Хэвлэх DOC Татаж авах
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдийг  томилох тухай

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 09 өдөр                                                                                     Дугаар 30                                                                                  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

  Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдийг

томилох тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран тавдугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Их Хурлын санал болгосноор Дуламын Сугарыг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санал болгосноор Тогоочийн Лхагвааг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр тус тус  томилсугай.

            2.Энэ тогтоолыг 2012 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.

                       


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          Д.ДЭМБЭРЭЛ