Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Бичил уурхайн аюулгүй байдлын/

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД,

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 22.1.3-т заасныг тус тус үндэслэн Засгийн газрын 2017 оны 151 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

                 1.Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг хавсралт ёсоор байгуулсугай.

           2.Дүрмийг мөрдүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Алимаа, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Д.Даваадорж нарт даалгасугай.

            ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН                                                      УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД

            ХАМГААЛЛЫН САЙД                                                            ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

          

            Н.НОМТОЙБАЯР                                                                                  Ц.ДАШДОРЖ