Хэвлэх DOC Татаж авах
Алдангийн хэмжээ тогтоох тухай /Татвар төлөгчийн хугацаандаа төлөөгүй/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр                 
Улаанбаатар хот

Дугаар 19       

Алдангийн хэмжээ тогтоох тухай

Татварын ерөнхий хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

                1.Татвар төлөгчийн хугацаандаа төлөөгүй татварт тооцох алдангийн хэмжээг хоног тутамд 0.045 хувь, татварын албанаас үндэслэлгүй илүү хураасан татварт тооцох алдангийн хэмжээг хоног тутамд 0.037 хувь байхаар тогтоосугай.

               2.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газар /Б.3аяабал/-т үүрэг болгосугай.

                                                                      САЙД                                   Ч.ХҮРЭЛБААТАР