Хэвлэх DOC Татаж авах
ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ
2006 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдөр
Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Импортоор оруулж ирэх нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний, стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу түүнээс дээш суудалтай, 48 буюу түүнээс дээш зорчигчийн багтаамжтай, үйлдвэрлэснээс хойш 3-аас  дээш  жилийн хугацаа  болоогүй   автобус, троллейбусыг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг  2006 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2011 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН  ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                      Ц.НЯМДОРЖ
Хэвлэх