Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ  ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ  ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ  ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Прокурорын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн “35.8. Прокурор тэтгэвэрт гарахад албан тушаалынх нь 36 хүртэл сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгоно.” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ 2002 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хойш тэтгэвэр тогтоолгосон этгээдэд хамааруулан тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Прокурорын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН