Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ХYЧИНГYЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр
Улаанбаатар хот

УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
ХYЧИНГYЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдээс 1990 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан Улс төрийн намуудын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Улсын Их Хурлаас 2005 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан Улс төрийн намын тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Д.ЛYНДЭЭЖАНЦАН