Хэвлэх DOC Татаж авах
Байнгын хорооны гишүүнээр батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Байнгын хорооны гишүүнээр батлах тухай


2009 оны 10 сарын 09 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 63Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэг, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнийг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны болон Хууль зүйн байнгын хорооны гишүүнээр баталсугай.


2.Энэ тогтоолыг 2009 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ