Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЙНГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

БАЙНГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2007 оны 4 сарын 20-ны өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 32Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7.1.7, 22.1, 22.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Дэмбэрэлийг Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны, Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Туяаг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны бүрэлдэхүүнээс тус тус чөлөөлсүгэй.


2.Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Мөнхтуяаг Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны гишүүнээс чөлөөлж, Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны гишүүнээр баталсугай.


З.Энэ тогтоолыг 2007 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 


                                   МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                      Ц.НЯМДОРЖ