Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЙНГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

БАЙНГЫН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2005 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр .


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 30Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалт, Улсын Их Хурал дахь МАХН-ын бүлгийн дүгнэлтийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурлын гишүүн Цэгмидийн Цэнгэлийг Байгаль орчны болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны бүрэлдэхүүнээс чөлөөлж, Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн хөгжлийн болон Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүнээр баталсугай.


2.Энэ тогтоолыг 2005 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


                           МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                           Н.ЭНХБАЯР