Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2005 оны 02 сарын 17 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 18Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурал 2005 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр баталсан Төрийн өмчөөс олон нийтийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай хуульд бүхэлд нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Н.ЭНХБАЯР