Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2000 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 01Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорьдугаар зүйл, жаран есдүгээр зүйлийн 1, 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн хуулийн 26 дугаар зүйлийн З дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс бүхэлд нь тавьсан хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсүгэй.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ