Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2002 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 8



Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн 14.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.2 дахь заалт, 41 дүгээр зүйл, 42 дугаар зүйлийн 42.5.2 дахь заалтад тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.


ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ