Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2005 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 19Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Улс төрийн намын тухай хуулийн 9.3.6 дахь заалт, 21.2, 23.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй


2. Улс төрийн намын тухай хуулийн 4.2, 6.3, 8.6, 15.5 дахь хэсэг, 15,19 дүгээр зүйлд тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй


                             МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                  Н.ЭНХБАЯР