Хэвлэх DOC Татаж авах
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2003 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 08Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурал 2003 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдөр баталсан Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Засгийн газрын хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий агентлагийн даргаас бусад удирдах ба гүйцэтгэх албан тушаалыг төрийн үйлчилгээний албан тушаалд хамааруулсан 9.1.5. дахь заалтад тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.


2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрсөнтэй холбогдуулан төрийн албан тушаалын ангиллыг нэгбүрчлэн судлан үзэж уг асуудлыг Улсын Их Хурлын 2003 оны хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


                                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                                 С.ТӨМӨР-ОЧИР