Хэвлэх DOC Татаж авах
Соёлын хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Соёлын хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай


1996 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


 Дугаар 21  Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Соёлын хууль батлагдсантай холбогдуулж хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө соёлын үйл ажиллагаа эрхэлж байсан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг 1996 оны 8 дугаар сарын 1-ний дотор нөхөн бүртгэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газарт даалгасугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ