Хэвлэх DOC Татаж авах
Үндсэн хуулийн цэцийн 2011 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Үндсэн хуулийн цэцийн 2011 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай


2012 оны 01 сарын 05 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 03Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.4 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Татварын зарим хууль болон Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийн “нийгмийн даатгалын шимтгэл”, 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтын “Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 20.1.1”, мөн зүйлийн 3.2 дахь хэсгийн “нийгмийн даатгалын шимтгэл”, 4 дүгээр зүйлийн 4.2 дахь хэсгийн “нийгмийн даатгалын шимтгэл”, мөн зүйлийн 4.3.11 дэх заалтын “нийгмийн даатгалын шимтгэл” гэж тус тус заасан нь Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 5 дахь заалтын “өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй”, мөн зүйлийн 6 дахь заалтын “эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй.” гэснийг тус тус зөрчсөн байна” гэсэн Үндсэн хуулийн цэцийн 2011 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 04 дүгээр дүгнэлтэд заасныг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй.


2.Энэ тогтоолыг 2012 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ