www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
КАЗИНО БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1999 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

КАЗИНО БАЙГУУЛАХ, АЖИЛЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт казино байгуулах, ажиллуулахыг хориглоно.

/Энэ зүйлд 2003 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Р.ГОНЧИГДОРЖ