www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр
Улаанбаатар хот

НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Импортын буудайн үрийг 2006 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2011 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл, дотоодод үйлдвэрлэсэн  гурилыг 2006 оны 7 дугаар сарын 1-нээс 2011 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийг  хүртэлх  хугацаанд  нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас  тус тус чөлөөлсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ