www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

2005 оны 02 сарын 17 өдөр

Дугаар 16

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 13, 21 дүгээр зүйлд тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтад тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Н.ЭНХБАЯР