www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

2005 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 19

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Улс төрийн намын тухай хуулийн 9.3.6 дахь заалт, 21.2, 23.2 дахь хэсэгт тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй

2. Улс төрийн намын тухай хуулийн 4.2, 6.3, 8.6, 15.5 дахь хэсэг, 15,19 дүгээр зүйлд тавьсан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй

                             МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                  Н.ЭНХБАЯР