www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

2008 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар 23

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 31.1, 31.8-ыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Их Хурал 2008 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр баталсан Татварын өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэгт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.

2.Энэ тогтоолыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН