www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнийг томилох тухай


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнийг томилох тухай

2011 оны 05 сарын 05 өдөр

Дугаар 17

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жаран тавдугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санал болгосноор Наваанпэрэнлэйн Жанцан, Даваасүрэнгийн Наранчимэг нарыг, Монгол Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор Жүгнээгийн Амарсанааг Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр тус тус томилсугай.

2.Энэ тогтоолыг 2011 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ