www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2003 ОНЫ 02 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН 2003 ОНЫ 02 ДУГААР ДҮГНЭЛТИЙН ТУХАЙ

2003 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 25

Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн 15.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 3 дахь заалт, 2003 оны төсвийн тухай хуулийн 1.1.1.ж. , 2.1.19. дэх заалт, Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай УИХ-ын 2002 оны 58 дугаар тогтоолын хавсралтын 25 дахь заалт, Ядуурлыг бууруулах, өсөлтийг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2002 оны 272 дугаар тогтоолын 2 дахь заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Тавдугаар зүйлийн 2, 4 дэх хэсэг, Арван зургадугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг тус тус зөрчөөгүй байна гэсэн Үндсэн хуулийн цэцийн 2003 оны 02 дугаар дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА                                                             Ж.БЯМБАДОРЖ