www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“Ардын хувьсгал-90” медаль бий болгох тухай


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

“Ардын хувьсгал-90” медаль бий болгох тухай

2011 оны 02 сарын 02 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 

Дугаар 07

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Ардын хувьсгал-90” медаль бий болгосугай.

2.“Ардын хувьсгал-90” медалийн тодорхойлолтыг 1 дүгээр хавсралтаар, уг медалийг олгох журмыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

3.Энэ тогтоолыг 2011 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ