www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АРГАЧЛАЛ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Мэргэжил албан тушаалын тариф мэргэжлийн лавлах зохиох, хөдөлмөрийн/


МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2001 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр                                                      Дугаар 48                                                                                                                Улаанбаатар хот