www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн өмчийн мэргэжлийн урлагийн байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм/ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/495 тушаалаар хүчингүй болсон.


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/495 тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ГЭГЭЭРЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ 

1999 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр