www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Оюутан элсүүлэх журам/


БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
2013 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр                           Дугаар А/79                       Улаанбаатар хот