Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2005 оны 10 сарын 27 өдөр Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН
КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ
ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  10  сарын 27  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

                  

 

 

АВИЛГАЛЫН ЭСРЭГ НҮБ-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ

ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. Нэгдсэн  Үндэстний  Байгууллагын  Ерөнхий  Ассамблейн 2003 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 58/4 тоот тогтоолоор баталсан Авилгалын эсрэг НҮБ-ын Конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон  баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ

 

 

LAW OF MONGOLIA

 

 

27 October 2005         Ulaanbaatar
 

 

ON RATIFICATION

OF THE UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION

 

Article 1. To ratify, as submitted by the Government of Mongolia, the United Nations Convention against Corruption adopted by United Nations General Assembly Resolution 58/4 on 31 October 2003.

 

CHAIRMAN

OF THE STATE GREAT HURAL

OF MONGOLIA                                                             TS.NYAMDORJ