Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2005 оны 12 сарын 15 өдөр Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
ОЛОН УЛСЫН БАТАЛГААТ ЭРХИЙН ТУХАЙ
КОНВЕНЦИ"-Д НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 2001 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Кейптаун хотноо гарын үсэг зурсан "Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенци"-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2005  оны  12  сарын 15  өдөр                                                                                                                                                                                  Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ХӨДӨЛГӨӨНТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН

ОЛОН УЛСЫН БАТАЛГААТ ЭРХИЙН ТУХАЙ

КОНВЕНЦИ”-Д НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. 2001 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсын Кейптаун хотноо гарын үсэг зурсан “Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                             Ц.НЯМДОРЖ