A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 257

МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30.4, 34.1.2, 34.1.5-д заасныг үндэслэн Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 11.3.3-т заасан бэлэн байдлын зэрэгт хэд хэдэн аймаг, нийслэл шилжсэнийг харгалзан Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх ажлын хүрээнд хүн, мал, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилгоор хяналтын цэгийг байгуулан ажиллуулж, санхүүжилтэд нь шаардагдах 300.0 (гурван зуун) сая төгрөгийг 2017 оны төсвийн багцдаа зохицуулалт хийх замаар шийдвэрлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Сэргэлэнд зөвшөөрч, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

2.Хүн, мал, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, мал, амьтны гоц халдварт өвчин гарсан үед тухайн нутагт өвчтэй малыг тусгаарлах, устгах, малын өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээ авах зэрэг үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагаас холбогдох ажилтныг дайчлан ажиллуулахыг Монгол Улсын Шадар сайдын үүрэг гүйцэтгэгч У.Хүрэлсүх, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Сэргэлэн, холбогдох аймгуудын Засаг дарга, шаардлагатай тохиолдолд зохих журмын дагуу зэвсэгт хүчнийг татан оролцуулахыг Батлан хамгаалахын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Бат-Эрдэнэ нарт тус тус даалгасугай.

3.Энэ тогтоолын 1 дүгээр зүйлд заасан хяналтын цэгийг мэргэжил, арга зүй, шаардагдах ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн бодис, багаж хэрэгслээр хангахыг Мал эмнэлэг, үржлийн газрын дарга П.Ганхуяг, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Н.Цагаанхүү нарт даалгасугай.

4.Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчин хэд хэдэн аймагт гарч хорио цээрийн арга хэмжээ авсантай холбогдуулан вакцин нийлүүлэх тухай Мал эмнэлэг, үржлийн газар ОХУ-ын Бүх холбоотын мал, амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах төв хооронд байгуулсан гэрээний дагуу шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин худалдан авахад шаардагдах 3.0 (гурван тэрбум) тэрбум төгрөг, бог малын мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд шаардагдах 2,1 (хоёр тэрбум нэг зуун сая) тэрбум төгрөг, нийт 5.1 (таван тэрбум нэг зуун сая) тэрбум төгрөгийг 2017 оны төсвийн багцаасаа санхүүжүүлж, малын өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч П.Сэргэлэн, Сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Чойжилсүрэн нарт даалгасугай.

5.Гоц халдварт өвчний голомттой эрсдэл бүхий нутаг дэвсгэрээс Улаанбаатар хот, төв, суурин газрын хүн ам, үйлдвэрийн хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа мал, мах, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг шалгаж, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч, буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцон үр дүнг 2017 оны 12 дугаар сард багтаан тайлагнахыг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Н.Цагаанхүүд даалгасугай.

6.Малын гоц халдварт өвчний хорио цээрийн дэглэм тогтоосон сумдад хүн, мал, амьтны хөдөлгөөн, малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг хязгаарлаж, хэв журам сахиулах, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахгүй байх, мал сүргийг дархлаажуулах ажлыг богино хугацаанд гүйцэтгэхэд орон нутгийн иргэд, мэргэжлийн албадын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажиллахыг холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ

САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.ЭРДЭНЭБАТ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ХӨНГӨН

ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ П.СЭРГЭЛЭН