A

A

A

Бүлэг: 1979

/Ерөнхийлөгчийн 2008 оны 19 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын дотоод дүрэм/

2003 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 174

1. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын дотоод дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү зарлиг гарсантай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 155 дугаар зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАБАНДИ