Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
НООЛУУРЫН САЛБАРТ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ ХИЙХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 126
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 28/20 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гуравны нэгтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрт зориулж 68.8 (жаран найман сая найман зуун мянган) сая хүртэлх ам.долларын зээлийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан олгохыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт даалгаж, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д зөвшөөрсүгэй./ЗГ-ын 2013-5-4-ний 163-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/
2. Гадаадаас авах техник, тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн байдлаар захиалах, шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэх гэрээг тухайн орны экспорт, импортын банк болон бусад санхүүгийн байгууллагатай байгуулах ажлыг зохион байгуулахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга нарт даалгасугай.
3. Ноолуурын салбарт хийх технологийн шинэчлэлийг экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлоготой уялдуулан зохион байгуулж, зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавьж ажиллахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулгад үүрэг болгосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ
Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.БАТБАЯР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 3 дугаар                                                                                                                                                                                                                  Улаанбаатар

сарын 30-ны  өдөр                                                                                                           Дугаар 126                                                                                            хот

НООЛУУРЫН САЛБАРТ ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

ХИЙХЭД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ

                                                         

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2012 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 28/20 дугаар зөвлөмжийг үндэслэн Монгол Улсын  Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Засгийн газрын үнэт цаасыг арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгөөс ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийн гуравны нэгтэй тэнцэх урьдчилгаа төлбөрт зориулж 68.8  (жаран найман сая найман зуун мянган) сая хүртэлх ам.долларын зээлийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан олгохыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт даалгаж, Хөгжлийн банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Шинэбаатар)-д зөвшөөрсүгэй./ЗГ-ын 2013-5-4-ний 163-р тогтоолоор өөрчлөлт орсон/

2. Гадаадаас авах техник, тоног төхөөрөмжийг нэгдсэн байдлаар захиалах, шаардагдах зардлыг санхүүжүүлэх гэрээг тухайн орны экспорт, импортын банк болон бусад санхүүгийн байгууллагатай байгуулах ажлыг зохион байгуулахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга нарт даалгасугай.

3. Ноолуурын салбарт хийх технологийн шинэчлэлийг экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлоготой уялдуулан зохион байгуулж, зээлийн зарцуулалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавьж ажиллахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулгад үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

Эдийн засгийн  хөгжлийн  сайд                                          Н.БАТБАЯР