Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 05 сарын 04 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ 1966
ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН 1988 ОНЫ ПРОТОКОЛ"-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан "Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол"-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДААЦЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТУХАЙ 1966

ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИЙН 1988
 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН
 БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1988 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенцийн 1988 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ