A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШИЛГООНЫ ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ
Бүлэг: 1979

 

                                                                   Эрүүл мэндийн сайдыг 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/139 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт

 

 

 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭ, ОНОШИЛГООНЫ ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ