A

A

A

Хариуцагч байгууллага

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Нийтэлсэн огноо

2021-05-18 17:25:51

Төслийн төлөв

Дүгнэлт гаргасан

  • 0
  • 1
  • 1794

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам

САНАЛ АВЧ ДУУСАХ ХУГАЦАА: 2021-08-24

Танилцуулга:

Коронавируст халдварт (КОВИД-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам (цаашид “журам” гэх)-ын зорилго нь Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-аас (цаашид “халдвар” гэх) урьдчилан сэргийлэх, төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэм сахиулах, ажил үйлчилгээг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.